ไลโคปีน

ไลโคปีนต้านมะเร็งต่อมลูกหมากจริงหรือ

 

          ในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องโรคมะเร็งจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยในเพศหญิงมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดและมีผู้เสียชีวิตสูงด้วยเช่นกัน ในขณะที่เพศชาย มะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็น

มะเร็งที่พบได้มากเช่นเดียวกัน โดยในผู้ชายที่อายุสูงมากกว่า 40 ปีขึ้นไปการมีประวัติครอบครัวที่เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและเชื้อชาติโดยเฉพาะแอฟริกันจะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

มีงานวิจัยหลายงานวิจัยที่พยายามศึกษาหาสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ก็ยังไม่พบสาเหตุของการเกิดที่ชัดเจน และในหลายงานวิจัยก็มีการบ่งชี้ว่า ไลโคปีนสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้

ไลโคปีน (Lycopene) คือสารสำคัญที่พบได้ในผลมะเขือเทศ จัดเป็นสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยด์ชนิดหนึ่งใน 600 ชนิด พบไลโคปีนได้ใน มะเขือเทศ แตงโม เกรพฟรุตสีชมพู ฝรั่งสีชมพู และมะละกอ เป็นต้น และสามารถพบไลโคปีนในปริมาณตั้งแต่ 0.9 –9.30 กรัม ใน 100 กรัมของมะเขือเทศสด

จากการศึกษาของ Giovannucci E และคณะในปี 2002 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ ไลโคปีน และความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากพบว่า ไลโคปีนสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้จริง แต่ผู้วิจัยยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นและระยะเวลาที่มากขึ้นตามด้วย นอกจากงานวิจัยชิ้นนี้แล้วก็ยังมีงายวิจัยอีกหลายๆชิ้นที่ให้ผลคล้ายคลึงกันที่ว่าสามารถถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้

แต่จากการศึกษาอย่างเป็นระบบ (Meta-analysis) ที่เกี่ยวข้องกับไลโคปีนกับการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากจาก การศึกษาของ Ilic D และคณะ ในปี 2001 และการศึกษาของ Etminan M และคณะ ในปี 2004กลับพบว่า ไลโคปีนไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ โดยไม่พบความแตกต่างทางสถิติในการตรวจวัด Prostate Specific Antigen (PSA) levelsที่เป็นตัวชี้วัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ระหว่างกลุ่มที่ได้รับไลโคปีนและกลุ่มควบคุม แต่หากมองว่าไลโคปีนสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นั้น ผู้ป่วยจะต้องรับประทานมะเขือเทศเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะได้รับไลโคปีนในปริมาณสูงด้วยเช่นกัน

ถึงแม้ว่าไลโคปีนจะไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ แต่การดูแลสุขภาพตนเองก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญ การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกาย และการตรวจสุขภาพเป็นประจำ

โดยเฉพาะในผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป เพราะหากเราพบอาการตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ก็ยังสามารถรักษาให้หายขาดได้

 

 

เรียบเรียงโดย... นศ.ภ. นฤนาท ตันวาณิชกุล

  

อ้างอิง:

1. Giovannucci E, Rimm EB, Liu Y, Stampfer MJ, Willett WC.. A prospective study of tomato products, lycopene, and prostate cancer risk. J Natl Cancer Inst. 2002 Mar 6;94(5):391-8.

2. Etminan M, Takkouche B, Caamaño-Isorna F.. The role of tomato products and lycopene in the prevention of prostate cancer: a meta-analysis of observational studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004 Mar;13(3):340-5.

3. Ilic D, Forbes KM, Hassed C.. Lycopene for the prevention of prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011; Issue 11.

 

 

 

logoDIS

123456789121212121212

DIS

Untitled-jhk