สื่อโทรทัศน์กับอิทธิพลที่มีต่อต่อเด็ก

 

สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมในทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่ในเด็กด้วย ซึ่งการศึกษาใช้สื่อในเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พบว่าเด็กใช้เวลาหน้าจอทีวีวันละราว 2 ชั่วโมง โดยพบว่า 30% รับประทานอาหารระหว่างดูทีวี และดูมากขึ้นก่อนเข้านอน1 ซึ่งทำให้ผู้ปกครองกังวลใจไม่น้อย

ทีวีเป็นแหล่งรวมสาระ ความรู้ ความบันเทิง และอื่นๆ มากมาย ซึ่งย่อมส่งผลต่อผู้ที่รับชมอยู่ ได้มีการรวบรวมการศึกษาถึงผลกระทบของการดูทีวีที่มีต่อเด็กในแง่ต่างๆ ทั้งการเรียนรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาด้วย

ผลต่อการเรียนรู้พบว่า การดูทีวีสามารถช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ในภาพรวมได้ หากเด็กได้รับชมรายการที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือมีสาระ สำหรับในแง่ของทัศนคติโดยเฉพาะต่อวัฒนธรรม พบว่าเด็กได้รับอิทธิพลจากการดูทีวี ในขณะที่ด้านพฤติกรรมพบว่าเด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เด็กได้รับชม การทดลองเผยให้เห็นว่า การที่เด็กได้รับชมการ์ตูนที่มีเนื้อหารุนแรงจะส่งผลให้เด็กมีความก้าวร้าวมากกว่ากลุ่มเด็กที่ชมการ์ตูนที่มีเนื้อหาไม่รุนแรง การดูทีวียังส่งผลต่อจินตนาการของเด็กด้วย ซึ่งเด็กจะนำมาเล่นเลียนแบบกับสิ่งที่ได้รับชมไป2 นอกจากนี้อีกการศึกษายังพบว่า การนั่งอยู่หน้าจอทีวีเป็นเวลานานๆยังเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวด้วยเพราะนอกจากเด็กจะขาดการออกกำลังกายแล้ว ระหว่างที่ดูทีวีก็จะรับประทานขนมขบเคี้ยวที่อุดมไปด้วยแป้งและไขมันแคเลอรี่สูง ทำให้เด็กได้รับพลังงานเกินจนสะสมเกิดภาวะอ้วนตามมา3 จะเห็นว่า การดูทีวีส่งผลต่อเด็กเป็นอย่างมาก หากดูมากเกินไปหรือได้รับสารที่ไม่ดี เด็กก็จะได้รับผลเสียตามมาอีกมากมาย แต่ทั้งนี้ทีวีก็ใช่ว่าจะมีแต่โทษ หากใช้ให้ถูกทางก็สามารถพัฒนาเด็กได้เช่นกัน แต่ต้องอยู่บนความพอดี ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองที่จะควบคุมดูแลลูกๆอย่างไร

 

เรียบเรียงโดย.... นศ.ภ. ธีรวัฒน์   บุญเลิศ

 

เอกสารอ้างอิง

  1. Christakis DA, Ebel BE, Rivara FP and Zimmerman FJ. Television, video and computer game usage in children under 11 years of age. J Pediatr. 2004;145(5):652-6.
  2. Thakkar RR, Garrison MM and Christakis DA. A systematic review for the effects of television viewing by infants and preschoolers. Pediatrics. 2006;118(5):2025-31.
  3. 3.Proctor MH, Moore LL, Gao D, Cupples LA, Bradlee ML, Hood MY and Ellison RC. Television viewing and change in body fat from preschool to early adolescence: The Framingham Children's Study.International Journal of Obesity. 2003;27: 827–833.

logoDIS

123456789121212121212

DIS

Untitled-jhk