โรคอ้วนลงพุง

             ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เร่งรีบ วุ่นวาย เน้นความสะดวกสะบายเป็นหลัก โดยเฉพาะในสังคมเมือง  ทำให้มีอาหารต่างๆมากมายเข้ามาตอบสนองความต่อความเร่งรีบ ร่วมกับการที่

ไม่ชอบออกกำลังกายทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น โรคอ้วน” มีงานวิจัยระบุว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาคนไทยมีแนวโน้มที่จะอ้วนสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยสูงขึ้นถึง 3 เท่า ภายในเวลาไม่ถึง 20   ปี โดยเฉพาะผู้หญิงจะมีแนวโน้มสูงกว่าผู้ชาย ซึ่งผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนนั้นจะทำให้มีปัจจัยเสียงต่อการเกิดโรคอื่นๆ ตามมามากมาย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง ถ้ามีการสะสมมากขึ้นเรื่อย อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่า เมทาบอลิก ซินโดรมซึ่งมีโรคหลายอย่างร่วมกัน ทำให้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเหล่านี้ตามมา อีกมากกาย

จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นโรคอ้วน

            ส่วนใหญ่จะใช้ค่าดัชนีมวงกายหรือ BMI โดยคำนวณได้จาก น้ำหนักตัวในหน่วยกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงในหน่วยเมตรยกกำลังสอง แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ด้านล่าง ซึ่งแบ่งได้ทั้งหมด 5 ระดับ

จะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อมีภาวะอ้วนลุกลาม

                ออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์(มีงานวิจัยระบุว่าการออกกำลังกาย 287 นาทีต่อสัปดาห์จะช่วยลดน้ำหนักตัวได้ถึง 10 % ภายใน 4-12 สัปดาห์)ปรับเปลี่ยนพฤษติกรรมการกินจากที่กินเยอะก็ให้กินน้อยลง  รู้จักหักห้ามใจถ้ารู้สึกหิวขณะที่กินอิ่มใหม่ๆก็ให้หากิจกรรมอย่างอื่นทำถ้าไม่หายหิวก็ให้กิน  ผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำสองถึงสามคำเปลี่ยนอาหารที่เคยกินงดอาหารหวานอาหารมันน้ำหวานน้ำอัดลมแอลกอฮอร์และกินผักน้ำตาลที่ลำไส้เล็กคนรอบข้างต้องคอยให้กำลังใจสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักได้ผลตามเป้าหมาย

สาเหตุ

             กินอาหารที่ไม่ได้ปรุงเองทำให้มีโอกาสที่จะไม่ได้รับสารอาหารถูกต้องตามโภชนาการบริโภคอาการที่หวานมากเกินไปทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลมากเกินออกกำลังกายไม่มากพอทำให้มีการสะสมไขมันตามอวัยวะต่างๆ

 

 

เรียบเรียงโดย นศ.ภ. ปฏิวัติ   ปลั่งกลาง

 

เอกสารอ้างอิง

1. รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนด้วยการสำรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552

2. Chan j, et. diabetes care 1994,17:961

3. bays he,et.int j clin pract, 2007 :61;737-747

logoDIS

123456789121212121212

DIS

Untitled-jhk