ไวน์แดง – สิ่งที่อยู่เบื้องหลังชื่อเสียงที่ดีต่อสุขภาพ

ในปัจจุบันไวน์แดงเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียงที่ดีต่อสุขภาพ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ยอมรับว่าในไวน์แดง เมื่อดื่มในปริมาณที่พอเหมาะแล้วนั้นจะมีประโยชน์ต่อหัวใจ เพราะมันสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตันได้1

นักเคมีชาวอุรุกวัยได้ค้นพบความลับของการทำไวน์ที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งทำจากองุ่นพันธุ์ Tannat ไวน์ที่ทำจากองุ่นพันธุ์นี้พบว่ามีสาร procyanidins อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นสาร flavanols ชนิดที่พบในถั่ว ผลไม้ และโกโก้2

               

ต่อมา Roger Corder และคณะได้ค้นพบและยืนยันว่าไวน์ Tannat มีสาร procyanidins มากกว่าสามถึงสี่เท่าเมื่อเทียบกับไวน์ Cabernet Sauvignon ซึ่ง จะมีฤทธิ์ป้องกันเซลล์จากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระของได้3

                ส่วนความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มไวน์เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งนั้นDr.Emma Smith นักวิจัยเรื่องโรคมะเร็งในสหราชอาณาจักรได้ให้ข้อมูลว่า มันเป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าการดื่มไวน์นั้นจะช่วยตรงจุดนี้ได้ เนื่องจากในไวน์แดงมีปริมาณ resveratrol อยู่น้อยมากและผู้คนไม่ควรดื่มไวน์เพื่อจุดประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้คือ การดื่มไวน์แม้ว่าจะดื่มในปริมาณปานกลาง ก็สามารถเพิ่ม

ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้และคาดการว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในผู้ป่วย 12,500 รายต่อปีในสหราชอาณาจักร4

            นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยLeicester ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับสาร resveratrol ในไวน์แดงเพื่อพัฒนาไปเป็นยาป้องกันมะเร็ง ซึ่งเป็นการทดลองในหนูทดลองพบว่าปริมาณ resveratrolที่เทียบเท่ากับการดื่มไวน์วันละ 2 แก้ว สามารถลดอัตราการเกิดเนื้องอกในลำไส้ได้ครึ่งหนึ่งแต่ยังต้องการผลการศึกษาและการทำวิจัยในมนุษย์ โดยทำการทดลองทางคลินิกถึงประโยชน์ในด้านนี้ต่อไป จากงานวิจัย

เราไม่ได้บอกว่าไวน์แดงสามารถป้องกันการเกิดมะเร็ง แต่เรากำลังมองหาที่สารบริสุทธิ์” และ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับโรคมะเร็ง แต่ไวน์แดงดีเพียงแค่มันมีสาร resveratrol”5

                มันยากมากที่จะบอกว่าไวน์แดงเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเมื่อคนที่บริโภคนั้นมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปหรือบริโภคในเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่น ในสภาวะท้องว่าง เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการดื่มไวน์แดงคือ ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและควรดื่มพร้อมอาหารหากดื่มในลักษณะนี้ไวน์ก็มีแนวโน้มที่จะมีผลดีต่อสุขภาพของเรา6

เรียบเรียงโดย.. นศ.ภ. วรันธร   อินทร์ม่วง

อ้างอิง :

1. Caton PW, Pothecary  MR, Lees DM et al. (2010).Regulation of vascular endothelial function by procyanidin-rich foods and beverages.J  Agric Food Chem. 58(7):4008-13. 2. Boido E, Alcalde-Eon C, Carrau F et al. (2006). Aging effect on the pigment composition and color of Vitis vinifera L. Cv. Tannat wines. Contribution of the main pigment families to wine color. J Agric Food Chem. 54(18):6692-704.

3.Urtubia A, Hernández G, Roger JM. (2012). Detection of abnormal   fermentations in wine process by multivariate statistics and pattern                 recognition techniques.

J Biotechnol. 159(4):336-41.

4. Sheron N, Hawkey C, Gilmore L. (2011). Projections of alcohol deaths—a  wake-up call. The Lancet. 377(9774):1297-9.

5. Sale S, Fong IL, de Giovanni C et al. (2009).APC10.1 cells as a model for assessing the efficacy of potential chemopreventive agents in the Apc(Min) mouse model in vivo. Eur J Cancer. 45(16):2731-5

6. Corder R. (2007). The Wine Diet: Is Red Wine Good For You?.

สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 จากhttp://www.thenakedscientists.com/HTML/content/interviews/interview/636/.

logoDIS

123456789121212121212

DIS

Untitled-jhk